Warianty do składania oświadczeń o zobowiązaniach w negocjacjach

Zaproponowaliśmy sporo wskazówek, jak opracowywać mądre, satysfakcjonujące obie strony rozwiązania, oraz sposobów unikania lub przezwyciężania problemów ludzkich. Pozostaje pytanie, jak osiągnąć porozumienie, jak „zamykać” poszczególne kwestie. Nie sądzimy, że jest jakaś jedna, najlepsza droga, ale chcielibyśmy przedstawić kilka wskazówek, nad którymi warto się zastanowić.

Od początku myśl o zakończeniu negocjacji. Jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji warto wyobrazić sobie kształt korzystnego porozumienia. Pomoże to określić kwestie, które trzeba będzie poruszyć w negocjacjach i to, co należy zrobić, aby je rozstrzygnąć. Spróbuj wyobrazić sobie, jak wyglądałoby wprowadzenie porozumienia w życie? Jakie kwestie trzeba by rozwiązać? A teraz popatrz wstecz. Zastanów się, w jaki sposób druga strona mogłaby wytłumaczyć i obronić porozumienie przed tymi, których reprezentuje. („Będziemy w górnych 10% zarobków wszystkich elektryków w Ontario. Płacimy mniej niż kwota sugerowana przez dwóch spośród trzech specjalistów”.) Zastanów się nad tym samym problemem z twojego punktu widzenia. Następnie rozważ, jakie porozumienie pozwoli wam obu wykonać powyższe zadanie. Wreszcie przemyśl, co trzeba by zrobić dla przekonania drugiej strony – i ciebie – aby raczej zaakceptowała porozumienie niż negocjowała dalej.

Pamiętaj o tych pytaniach w trakcie negocjacji, zmieniając i uzupełniając swoją wizję w miarę napływania nowych informacji. Taki styl koncentracji na twoim celu ułatwi ci prowadzenie negocjacji w konstruktywny sposób.

Zastanów się nad przygotowaniem ramowego porozumienia. Przygotowując się do negocjacji, których efektem ma być porozumienie na piśmie, warto naszkicować jego schemat. Takie „ramowe porozumienie” to dokument mający formę umowy, ale z pustymi miejscami na te kwestie, które mają być rozstrzygnięte w negocjacjach. Standardowa umowa kupna-sprzedaży, którą można dostać od każdego agenta sprzedaży nieruchomości, to przykład szczegółowego porozumienia ramowego. W innych przypadkach może ono ograniczyć się do samych nagłówków. Przygotowanie takich ram, niezależnie od tego jak szczegółowych, może pomóc uzyskać pewność, że żadna ważna kwestia nie zostanie pominięta w czasie negocjacji. Schemat ten może być punktem wyjścia i podstawą ustalenia porządku dziennego rozmów, aby twój czas był wykorzystany efektywnie.

Niezależnie od tego, czy rozpoczynasz negocjacje ze schematem porozumienia czy nie, w miarę postępu rozmów warto szkicować możliwe warunki porozumienia. Praca nad takim szkicem pomaga koncentrować dyskusję, wydobywać ważne kwestie, które mogłyby zostać pominięte, i daje poczucie posuwania się naprzód. Kolejne szkice są także zapisem dyskusji, zmniejszając dzięki temu ryzyko późniejszych nieporozumień. Jeżeli masz ramowe porozumienie, przygotowywanie kolejnych szkiców może polegać po prostu na wypełnianiu pustych miejsc w miarę posuwania się dyskusji lub – jeżeli jeszcze nie osiągnęliście porozumienia co do jakiejś kwestii – szkicowaniu alternatywnych propozycji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>