Urzędy Pracy w XXI wieku – praca

Urzędy Pracy to bez wątpienia jedno z niewielu zjawisk w swerze społeczniej które w swerze moralnej odziedziczyliśmy perfekcyjnie z epoki komunizmy. Jest to tak na prawdę tylko i wyłącznie sztucznie wykreowany twór , który jest absolutnie do niczego nie potrzebny osobom bezrobotnym. Czysto teoretycznie głównym zadaniem Urzędu Pracy jest pomoc w poszukiwaniu pracy osobom bezrobotny. Jednak jeśli przyjżymy się bliżej działalności Urzędów Pracy jest to po prostu jedna wielka fikcja. Zdecydowana większośc ludzi rejestrujących się w Urzędach Pracy to osoby rejestrujące się tylko i wyłącznie po to aby otrzymać bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne dla siebie i całej rodziny. Oprócz tego Urząd Pracy oferuje nam jeszcze na miejscu i przez internet dostęp do aktualnych (przynajmniej tak uważa) ofert pracy . Rzeczywistość wygląda jednak zupełnie inaczej. Na przykładzie Urzędu Pracy z Warszawy można stwierdzić , że większość ofert pracy dostępnych na stronie internetowej tego urzędu jest po prostu nieaktualna , a ich ilość jest po prostu śmiechu warta. Jako , że jest to główna usługa Urzędów Pracy (pomoc w znalezieniu stałego zatrudnienia) to można jednoznacznie stwierdzić , że na tym polu Urzędy Pracy się po prostu kompromitują. Oczywiście Urzędy Pracy oferują jeszcze inne usługi które przynajmniej teoretycznie mają pomóc obywatelom w znalezieniu zatrudnienia. Są to na przykład: szkolenia zawodowe , przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej , bony na przesiedlenie oraz bony szkoleniowe. Praktycznie każda z tych form wsparcia osób bezrobotnych jest mało efektywna. Szkolenia zawodowe dostępne za pośrednictwem Urzędów Pracy są organizowane często w zawodach mających bardzo duże obłożenie na rynku pracy , albo po prostu tego typu szkolenia nie dają żadnej gwarancji zatrudnienia jeśli je ukończymy. Kto odpowiedzialny zatrudnił by szefa kuchni po dwustu godzinnym szkoleniu ? Kolejne wsparcie to pomoc ze strony Urzędu Pracy w założeniu działalności gospodarczej – a raczej w jej finansowanie. Jeśli jako osoba bezrobotna napiszemy dobry biznesplan oraz z naszą punktacją uzyskaną w wyniku oceny przez komisję oceniającą wniosku aplikujące o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej , oraz znajdziemy się na liście konkursowej otrzymujemy wysokość sześciu średnich krajowych brutto. Jednak jak pokazują statystyki bardzo duża ilość takich firm po roku czasu (a więc wymaganym przez Urząd Pracy okresie do prowadzenia takiej działalności) zostaje po prostu zamknięta na zawsze.

praca

Tags:  

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>